Killandag i Lund

Lunds domkyrka och Liberiet

Heldag i och kring Liberiet i Lund. Alla medlemmar är välkomna. Mer information om dagen kommer! Anmälan: killan@telia.com.