Killan och Katedralen

Lunds domkyrka är Lunds stifts hjärta och andliga centrum. Det finns en naturlig relation mellan Domkyrkan i stiftsstaden och Killan som en rörelse för andlig fördjupning.
I altaret av trä i Bönegårdens bönerum ligger en sten. Denna lilla sten är kommen från samma stenbrott i Höör som Domkyrkans väldiga stenblock, ja hela Dȏmen, är hämtad ur. Biskopen nedkallade Guds välsignelse över stenen i en rit vid Domkyrkas högaltare, överlämnade den till Killans kaplan som förde den österut till sin plats i Bönegården. Stenen är ett så kallat resealtare som kan användas vid till exempel en pilgrimsvandring.
Det lilla bärbara altaret i Bönegården och Dȏmens tunga högaltare är en fin bild av förhållandet mellan Killan och katedralen.

VESPER

Varje onsdag leder medlemmar i Killan Vesper i Domkyrkans dopkapell kl. 18. Vi ber med Timmarnas bön – Killans tidebönsbok. Den som vill kan också stanna för att fira Domkyrkans kvällsmässa i mittskeppet kl. 18.30.

GEMENSKAP I KRISTUS

Gud är verksam i vårt vardagliga liv. Gemenskap i Kristus finns för att vi ska upptäcka hur. Vi träffas regelbundet i mindre grupper. Det vi gör bygger på Ignatius av Loyolas Andliga övningar och innebär att vi lovar varandra att avsätta tid för daglig bön, reflektion över dagen och andlig fördjupning.

Just nu träffas två grupper i Lund. Hör av dig till Killans kaplan Anna om du är intresserad av att vara med så kan fler grupper starta.

NÄRMARE…

Detta är en sex månader lång erfarenhetsbaserad kurs i kristen spiritualitet. Kursen erbjuder både ett utforskande av och ger erfarenhet av kristen spiritualitet.
Deltagarna kommer att:

  • utforska och utveckla sin egen relation med Gud
  • prova nya sätt att be
  • lära sig om olika typer av kristen spiritualitet
  • utforska andlig urskiljning och att ta beslut

Du behöver vara närvarande vid alla mötestillfällena och du kommer att uppmuntras att använda vad du lärt dig mellan varje möte. För mer information och anmälan: killan@telia.com.

KILLANDAGAR I LUND

Två gånger om året, vår och höst, planerar Killan att bjuda in till dagar för andlig fördjupning i och vid Liberiet och Lunds domkyrka. Nästa Killandag i Lund är 14 oktober 2023.

LABYRINTVANDRINGAR

Strax intill Lunds domkyrka finns en labyrint nedlagd i stenläggningen. Killan bjuder regelbundet in till vandringar i labyrinten i samarbete med Lunds domkyrka och Helgeands församling i Lund. Kommande labyrintvandringar:

Stilla dag med labyrintvandring lördagen den 4 mars klockan 9-14.30. Anmälan och information: anne.ekberg@svenskakyrkan.se.

Dymmelonsdagen 5 april & Kristi himmelfärdsdag 18 maj. Vandring klockan 7.15-8, delande med kaffe/te och smörgås klockan 8-8.30.

 

Dagens bibelord

24 april
Prisa Herren ni heliga med ödmjuka hjärtan, lovsjung och upphöj honom i evighet. Evigt varar hans nåd.
(Dan 3:51-90 (A:65-67))