Reträtt

Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.
Markusevangeliet 6:31

Att regelbundet dra sig tillbaka från vardagen med allt vad den innebär har djupa rötter i Kyrkans historia. Jesus själv gjorde så, gick upp på ett berg eller ut i öknen för att vara ensam med Gud. I bibelordet ovan bjuder Jesus in sina lärjungar att göra som han, att för några dagar lämna allt de hade för händerna och följa med honom till en öde trakt. Idag kallar vi sådana dagar för reträtt eller retreat. Vi söker stillheten och tystnaden för att bättre kunna lyssna in oss själva och lyssna in Gud.

Alla reträtter som erbjuds på Killans bönegård planeras och genomförs av Killans medlemmar och finns i Killans program. Vi bjuder regelbundet in till Helgreträtter och, i samarbete med Ekumeniska Föreningen Kompass, Reträtter med personlig vägledning.

Dagens bibelord

6 december
Paulus skriver: Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.
(Fil 4:12-20)