Andlig vägledning

Andlig vägledning är den hjälp som ges av en människa till en annan att växa i gemenskap med Jesus Kristus och förenas med hans intressen i världen.

I Kyrkan finns flera olika vägledningstraditioner som växt fram genom århundraden. På Killans bönegård inspireras vi av den ignatianska spiritualiteten och vägledningsformen eftersom den visar sig fungera väl i vår tid. 

Andlig vägledning är öppen för alla människor som längtar efter att fördjupa sin personliga relation med Gud. Målet med vägledningen är inte främst att lösa problem eller att må lite bättre. Grundfrågorna är i stället var Gud finns i våra livserfarenheter, hur Gud ger sig till känna och vad det innebär att följa Jesus i den aktuella situationen. Svaren finns inte hos vägledaren utan hos Gud, som man uppmuntras samtala med så ärligt som möjligt. Till hjälp kan man till exempel få bibeltexter att meditera och be över.

Ibland används ordet medvandrare i stället för vägledare för att betona att den egentliga vägledaren är Jesus Kristus. Medvandrarens uppgift är endast att understödja relationen mellan den som kommer för vägledning, ofta kallad pilgrim, och Gud.

Vägledningen kan ske under Reträtt med personlig vägledning och som Regelbunden vägledning i vardagen.

Reträttens form är ofta till hjälp för pilgrimen att vara uppmärksam på Guds tilltal i bibelberättelser, böner, olika övningar, i naturen eller i annat som sker under de tysta, lyssnande dygnen.

Killan erbjuder fyra till fem reträtter med personlig vägledning varje år. 

I Regelbunden vägledning i vardagen möts pilgrimen och vägledaren under en längre tid. En god rytm kan vara en timmes samtal var sjätte eller åttonde vecka Till detta samtal kommer pilgrimen med hela sitt liv och tar upp det som känns angeläget.

Är du intresserad av att träffa en vägledare för Regelbunden vägledning i vardagen? Kontakta Killans kaplan Anna Alebo Swedenborg som är regionansvarig för Skåne och Blekinge i Ekumeniska Föreningen Kompass så kan hon förmedla kontakt med vägledare.