Ora et labora

Jag vänder min lilla omelett i stekpannan av kärlek till Gud. När den sedan är färdig, och om jag inte har något annat att göra, böjer jag mig till jorden och tillber min Gud, som gett mig nåden att få tillaga den, och därefter reser jag mig upp, lyckligare än någon kung.
ur Att leva i Guds närvaro av Broder Lorens av Uppståndelsen.

Broder Lorens av Uppståndelsen var karmelitbroder i ett kloster i Paris på 1600-talet. Ofta hade han kökstjänst. Både de dagliga bönerna i klosterkyrkan och arbetet i köket var för honom ett sätt att ära, älska och tjäna Gud. På båda dörrarna som leder in i Bönegårdens kök sitter en ikon av Broder Lorens för att påminna oss att Gud finns i allt.

Vi söker ett sätt att leva där de regelbundna bönerna hjälper oss att vara uppmärksamma på Guds kärleksfulla närvaro i allt vi gör. Att leva ett liv med Kristus gäller inte bara vid de enskilda bönestunderna utan hela livet.

På Bönegården är alla medlemmar välkomna att delta i våra Ora et laboradagar då vi bildar tillfälliga kommuniteter. Vi ber de dagliga bönerna, har gemensam andlig fördjupning, delar måltider och tystnad och arbetar med det som just då behöver tas hand om på Bönegården och i bönegemenskapen. Under sommarhalvåret arbetar vi mycket i trädgården men det finns alltid andra uppgifter som till exempel att laga mat, städa eller diska.

Kommande ora et labora-dagar

There are no upcoming events at this time.

Dagens bibelord

6 december
Paulus skriver: Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.
(Fil 4:12-20)