Visitator

I Kyrkan har det alltid funnits gemenskaper och gräsrotsrörelser som betonat olika sidor av den stora Kyrkans kallelse och mission. Killan är en sådan rörelse, som vid sidan av och som komplement till församlingarna vill bidra till Kyrkans liv. Ett tydligt uttryck för att Killan är en del av Kyrkan som andlig gemenskap är att vi har en formell relation till en biskop, som i sitt uppdrag har att vara ett ”enhetens tecken”.

Praktiskt tar sin denna relation uttryck i ömsesidig förbön, besök, samtal och tillsyn. I denna roll kallas biskopen Visitator.

Vid Killans årsmöte i maj 2022 valdes Lunds stifts biskop Johan Tyrberg till visitator för Killan.

Dagens bibelord

6 december
Paulus skriver: Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.
(Fil 4:12-20)