Killan digitalt

REGELBUNDEN VÄGLEDNING I VARDAGEN/ONLINE

För den som inte har möjlighet att resa till Bönegården för enskilt vägledningssamtal finns alternativet att mötas via Zoom, FaceTime, telefon eller på annat sätt. Det är en fördel om det allra första samtalet genomförs som ett fysiskt möte men därefter kan samtalen växelvis ske via till exempel Zoom och IRL.

RETRÄTT MED PERSONLIG VÄGLEDNING I VARDAGEN/ONLINE

Killan bjuder regelbundet in till reträtter med personlig vägledning via Zoom.

Så här går reträtten till:

  • Du avsätter tid i din vardag för reträtt hemma eller på annan lämplig plats
  • Om du inte redan har det så inreder du en plats för bön och meditation där du befinner dig
  • Du förbereder dig genom att göra ett upplägg för dagarna som ska gälla hela veckan.
  • Vi sänder bönematerial, olika redskap för bön och bibeltexter till dig via mejl
  • Varje dag samtalar du via Zoom eller på annat för dig lämpligt sätt med din vägledare, precis som på en vanlig reträtt
  • Reflektioner och bönestunder kommer att vara möjliga att delta i via Zoom