Killan och Kyrkan

Jag ber är att de alla ska bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss.
Johannesevangeliet 17:21

Hela den världsvida Kyrkan är en bönegemenskap. I bönen är vi förenade med människor i alla tider och alla länder som i sin gudslängtan samlas kring Jesus Kristus. Och eftersom Kristus är En är Kyrkan En. Därför är det naturligt att Killans medlemmar tillhör olika kristna samfund.

31 oktober 2016 skedde något väldigt viktigt. 500 år efter den lutherska reformationen och efter lika lång tid av splittring och sår i Kyrkan undertecknade påven Franciscus och biskop Munib Younan från Lutherska världsförbundet dokumentet Från konflikt till gemenskap. Dokumentet innehöll bland annat fem uppmaningar, riktade till både katoliker och lutheraner. De lyder i något förenklad form:

  • Börja alltid med det som förenar, inte det som skiljer
  • Var beredda att förändras i mötet med varandra
  • Sök synlig enhet och utveckla tillsammans konkreta steg på vägen dit
  • Återupptäck tillsammans kraften i evangeliet om Jesus Kristus
  • Vittna tillsammans, i ord och handling, om Guds barmhärtighet

Killan vill göra vad som känns rimligt och möjligt för att leva upp till dessa uppmaningar. Först och främst handlar det om förbön. I Bönegårdens Vesper ber vi regelbundet för de båda klostren på Mariavall liksom för frikyrkoförsamlingarna på Österlen. De av Killans medlemmar som just då finns på Bönegården brukar åka till Mariavall på tisdagskvällar, då systrarna bjuder in till bön för fred och kristen enhet. Killan uppmuntrar till och vill bidra aktivt till de ekumeniska samtal som äger rum på Jesu moder Marias kloster och på Killans bönegård.

Det är vår uppgift som kristna att gå vänskapens väg!

Dagens bibelord

24 april
Prisa Herren ni heliga med ödmjuka hjärtan, lovsjung och upphöj honom i evighet. Evigt varar hans nåd.
(Dan 3:51-90 (A:65-67))