Kaplan

Livet på Bönegården och arbetet som utförs i Killan leds av Killans kaplan som är anställd av föreningen Killan. Sedan 2016 är Anna Alebo Swedenborg Killans kaplan. Anna var tidigare präst i Lunds domkyrka och pilgrimspräst för Lunds stift. Hon är utbildad andlig vägledare i ignatiansk anda och är med i styrelsen för Ekumeniska föreningen Kompass.

Kaplanen utformar Killans program tillsammans med styrelsen. Hon leder med hjälp av ideella medarbetare det dagliga arbetet på Bönegården och i föreningen.

Kontakta kaplanen

Epost killan@telia.com
Telefon 0733-12 78 71

Dagens bibelord

19 maj
Jesus sa: När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen; han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör.
(Joh 16:12-15)