Timmarnas bön

Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar min själ efter dig, o Gud.
Psaltaren 42:2

Bön är varje tanke, ord och handling som är riktad till Gud. Samtalet med Gud kan pågå när som helst och var som helst. Men det finns en erfarenhet från långt före Jesu tid att relationen med Gud också behöver sina egna stunder då allt annat läggs åt sidan. Därför har den regelbundna bönen vid bestämda tider alltid funnits som en given struktur i Kyrkans liv.

Formen för denna så kallade tidebön har Kyrkan främst hämtat från sitt judiska ursprung. Därför är Psaltaren, Gamla testamentets stora bönbok, grunden för bönen. I tidebönen ber vi med Psaltarens ord, som speglar allt mänskligt liv. Några nytestamentliga lovsånger kompletterar de gamla psalmerna och gör Jesu liv närvarande i bönen.

Tidebönen har främst odlats i klostren, men insikten att vi behöver ett ordnat böneliv växer nu i alla delar av kristenheten. Många olika tidebönsböcker trycks, som med små variationer bygger på den gemensamma formen. Timmarnas bön är Killans tidebönsbok. Den har i de små detaljerna utformats för att möta behovet i Killans bönegemenskap och på Bönegården, samtidigt som den i sin struktur är trogen mot den klassiska traditionen.

Gud är närvarande i varje sekund. Den regelbundna bönen vill påminna oss om det och samtidigt hjälpa oss att själva vara närvarande.

 

Ladda ner appen Tidegärden i AppStore

Ladda ner appen Tidegärden i Google Play

Dagens bibelord

19 maj
Jesus sa: När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen; han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör.
(Joh 16:12-15)