20 år & 20 berättelser: Lasse Törnqvist

16 feb 2024

Killan – en del av den ignatianska spiritualiteten

Som både gäst och medarbetare, under många år, har Killan varit en mycket inspirerande plats att vara på; en verklig källa att dricka det klara, rena och uppfriskande vattnet på.

För 17 år sedan kom jag körande dit en vintrig novemberdag, då snön yrde runt husknutarna, för att tillsammans med två andra hålla i en tre-dagars retreat med personlig vägledning.  Det var den första i ignatiansk anda på Killan och med det började en återkommande resa med både tre- och sexdagars-retreater genom åren.

 

Killans bönegård blev också ganska tidigt en del av den ekumeniska ignatianska rörelsen i landet, som sedan nu snart 20 år går under namnet Kompass.  Föreningen verkar för andligt medvandrarskap/vägledning på den kristna vägen, där vi återupptäcker och erövrar den ignatianska spiritualitetens 500-åriga förståelse. Den förståelsen bottnar i att vi ofullkomliga människor likväl är skapade i Guds goda avbild, har en väg att vandra och behöver hjälpa varann på vägen.

 

Som medvandrare och vägledare till många pilgrimer genom åren, har det varit en otroligt spännande, givande och ibland även utmanande resa för mig personligen.  Jag känner stor tacksamhet för dessa år och för allt det som jag fått med mig tillbaka, på min egen pilgrimsvandring. Bara det att få följa med och se hur otroligt kreativt Gud arbetar med retreatdeltagare och pilgrimer är en gåva; det engelska uttrycket God of surprises är mer regel än undantag. Helig Ande, den verkliga Vägledaren, är sällan mer påtaglig för mig än i det enskilda mötet med de personer som vill lära känna Gud och Guds vilja i deras liv.

 

I ignatiansk anda har jag också lagt märke till återkommande djupare känslor, som infunnit sig varje gång jag lämnar Killan, alldeles oavsett hur jag mått innan jag kom dit. Jag känner glädje och frid, liksom även förnyad kraft inför vad än som ligger framför mig. Killan är en plats där min egen kompassnål får hjälp att både kalibreras och stabiliseras för att kunna peka ut den bättre rutten igen.

 

Lasse Törnqvist
Präst i S:t Matteus kyrka i Malmö