Inlägg från Killan

Ska vi ses? På en bänk?

Jag var på resa i Italien och kom till Assisi. Staden är förknippad med de båda helgonen Franciskus och Chiara, eller Frans och Clara som de också kallas. De levde här på 1200-talet vilket betyder att de i jordisk mening är de döda men den jordiska sanningen är ju...

läs mer

Tappa inte modet

Lördagen den 14 oktober delade 14 killanmedlemmar en hel dag i bön, tystnad och lyssnande mitt i stadens vimmel i Liberiet intill Lunds domkyrkan. Temat var Känn ingen oro eftersom det på söndagen var Teresa av Avilas helgondag. Som en hjälp under dagen gav Alexandra...

läs mer

Känn ingen oro

Lördagen den 14 oktober delade 14 killanmedlemmar en hel dag i bön, tystnad och lyssnande mitt i stadens vimmel i Liberiet intill Lunds domkyrkan. Temat var Känn ingen oro eftersom det idag är Teresa av Avilas helgondag. Som en hjälp under dagen gav Alexandra Hibolin...

läs mer

Killans bönegrupper – Gemenskap i Kristus

Hur kan jag leva ett liv med regelbunden bön och lyssnande i min vardag? Frågan har funnits med sedan Killans begynnelse och är fortfarande Killans uppdrag. Hur kan vi hjälpa varandra att lyssna in Guds vägledning i våra egna liv och Kyrkans liv? Under åren har Killan...

läs mer

Ett hjärta av kött

Det är dumt att gå och handla på fastande mage. Då är risken stor att jag köper det jag inte vill och som är dåligt för min hälsa. Kanske är det samma sak med krönikor och sorgsenhet? Är det egentligen så bra att skriva en krönika just när hjärtat flyter runt som en...

läs mer

Jag skulle vilja berätta…

Jag önskar att kunde berätta om allt som sker när en människa söker stillhet i stället för storm. Från olika kristna retreatgårdar kommer rapporter om hur allt fler söker sig till retreatens stillhet. En del som kommer är djupt troende men inte alla. Många definierar...

läs mer

…in a World that Can´t Stop Talking…

Anna är duktig men hon är lat! Med de orden sammanfattade läraren på mellanstadiet min insats i skolan. Som jag minns det hela var jag en riktigt duktig elev och fick fina betyg. Kanske en med de allra bästa resultaten på proven. Men det fanns tydligen smolk i...

läs mer

Några ord om labyrinter inför Labyrintens dag 25 juli

Tisdagen den 25 juli, på den Helige Jakobs dag, firar vi att labyrinten vid Killans bönegård fyller ett år. Se i kalendariet vilka tider vi vandrar. Labyrintens vindlande mönstret finns redan nedlagt i skapelsen. Vi hittar det i snäckor, i åars och floders...

läs mer

Om pilgrimsvandring…

Jag sätter ena foten framför den andra, hör gruset knastra för varje steg jag tar. Blicken är riktad snett nedåt, jag följer framförvarandes takt. Vi går som ett pärlband genom landskapet, runt handleden vilar träkulor på tråd. Den gula färgen sjunger långsamhetens...

läs mer

Två betraktelser över Treenigheten

Två betraktelser över Treenighetens mysterium hölls vid den ekumeniska radiogudstjänsten i P1 på Heliga trefaldighetsdag den 4 juni 2023, Här kan du läsa Lars Axelsson Alebos betraktelse ”Jag tror på en enda Gud, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och...

läs mer

Dagens bibelord

6 december
Paulus skriver: Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.
(Fil 4:12-20)