20 år & 20 berättelser: Ola Isacsson

3 feb 2024


Foto: Ola Isacsson

BÖN I PANDEMIN, 2020-2023

I pandemin föddes ett nytt sätt att be i Killans bönegemenskap, bön i det digitala rummet. Under första året sändes varje bön från Killans bönegård och församlingen som bad var utspridd. Vi fanns hemma, vid datorn eller telefonen. Under kommande år var även bönernas ledare utspridda: någon kunde finnas i Småland, en annan i Skåne

Kl 20 inleddes bönen med ”reflektion över dagen”: först en kort inledning och därefter ca 20 minuters tystnad inför Guds ansikte för att se tillbaka på hur Gud funnits med under dygnet som gått. En stund innan 20.30 anslöt ytterligare bedjare och vi bad Completorium tillsammans. De två som ledde bönen sjöng växelvis ur Killans bönbok ”Timmarnas bön” och vi som fanns utspridda sjöng med i bönerna. – Vi var församling tillsammans, fastän vi var spridda på så många platser.

Våren 2023 upphörde måndagarnas bön eftersom livet återgått till det vanliga. Men erfarenheten av att vara församling i det digitala rummet har burit en ny frukt. Sedan hösten 2023 finns en ”Gemenskap i Kristus”-grupp som samlas digitalt.

Killlans tidebönsbok – Timmarnas bön har en form för bön som funnits i kyrkan i mer än tusen år. Jag vill gärna skriva lite om mitt eget förhållande till den böneformen och några rader om ett alldeles särskilt tillfälle.

Det blev omedelbar kärlek när jag första gången mötte Tidegärden, (ett annat namn för Timmarnas bön). Insikten drabbade mig omedelbart: ”Denna bön blir inte av om inte alla deltar. Här är inte en som leder och övriga som lyssnar utan allas medverkan behövs.” Även om perspektiven har blivit fler under de 45 år som gått finns min första upplevelse av tidebönen kvar: Bönen bärs gemensamt.

Tidebönen/Timmarnas bön är en märklig skärningspunkt mellan gemensam bön och egen bön. När psaltarpsalmer och bibelns böner blir bekanta fylls de med innehåll. Det egna livets rop om hjälp finner ord i tidebönens formuleringar. Lovsång och tack finns också formulerade liksom böner om att leva i Jesu efterföljd. Ett Completorium kan även vara förbön: Jag själv bär inte på de känslor som psaltarpsalmerna formulerar, men andra människor gör det. För deras skull ber vi om förbarmande eller jublar i lovsång.

Timmarnas bön gör det lättare att ana den osynliga församlingen. I vissa av bönernas partier ber vi tillsammans och samtidigt med människor över hela jordklotet. I församlingar, kloster och enskilt ber människor Marias lovsång, Sakarias lovsång och Symeons lovsång. ”Gud, kom till min räddning – Herre, skynda till min hjälp”, ”Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden…” är andra formuleringar som beds över hela välden.

Den osynliga församlingen sträcker sig även genom tiderna. Kristna efter oss kommer att be med orden i Completoriet ”Herre, i dina händer lämnar jag min ande” liksom kristna före oss har bett samma ord. Och nästan två årtusenden bakåt i tiden ber vi orden i gemenskap med Jesus när han i sin dödsstund överlämnar sin ande till Gud.

Psaltarpsalmerna i Timmarnas bön gör bönegemenskap ännu ett steg större. Psaltaren var Jesu bön, men inte bara hans. Det judiska folket bad och ber psaltaren.

Ett alldeles särskilt minne är från sommaren 2021, den 28 juni. Jag befann jag mig vid Store Mosse i Småland. På kvällen gick jag ut på en av vandringslederna. Målet var en rastplats, i ensamhet och med fri sikt över mossens spartanska växtlighet. Med internettuppkoppling och i en iPad trädde Killans bönegård fram på skärmen. Helt för mig själv, men samtidigt i en gemenskap med andra bedjare sjöng jag med i Completoriet till rösterna av de två som ledde bönen den kvällen. Och i tid och rum var antalet bedjare som himmelens stjärnor.

Ola Isacsson, Växjö
medlem i Killan