Om den andliga övningen

15 mar 2023

Anna, vad längtar du efter? Vi sitter på var sin sida om ett litet bord. Våra stolar är placerade snett mitt emot varandra, i vinkel. Jag noterar hur stolarnas placering gör mig fri. Det finns ingenting som låser min blick där vi sitter. Blicken är fri att vandra mellan personen på andra sidan till det levande ljuset och ikonbilden på bordet mellan oss och vidare ut genom fönstret. Där utanför pågår livet. Jag ser hur vinden tar tag i pilträdet och sveper runt fjorårslöven på den stora gräsmattan. Det är en trygg plats jag landat på. Och jag låter blicken vila på pilträdets dansande grenar medan jag tänker efter. Ja, vad är det jag egentligen längtar efter just nu. På djupet?

Jag har sett fram emot det här mötet. Det är en stor gåva att regelbundet få sätta sig ner och tala om sitt liv med en annan människa. Någon som dessutom ägnat många år till att öva sig i lyssnandets konst.

De allra flesta vet idag hur viktigt det är att vårda och ta hand om sin kropp. Att gå till en träningslokal flera gånger i veckan är för många en självklarhet. Den som tränar på gym för att få starkare och smidigare muskler kan också välja att ta hjälp av en PT, en personlig tränare. Tränaren följer under en längre tid personen som tränar, noterar hur de olika övningarna genomförs, uppmuntrar när det går åt rätt håll och erbjuder nya övningar eller tankesätt när det är motigt.

Kvinnan på andra sidan bordet är på sätt och vis min PT. Eller kanske snarare min PV, min personliga vägledare. På samma sätt som kroppen behöver omsorg behöver själen sitt. Det är inget vi talar lika frimodigt om som att ge tid åt kroppens uppbyggelse. Att vårda och ta hand om sin själ är minst lika viktigt men hur ofta talar vi om andliga gym? Och ändå finns de!

Den fysiska träningen fungerar bäst om den sker med en viss regelbundenhet. På samma sätt är det med den andliga. Jag återvänder gärna till den helige Benedictus ord från 500-talet: Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Alltså gå till gymmet även när du inte känner för det, vare sig det är det fysiska gymmet eller det andliga. Det kommer att vara till hjälp för dig att du går dit.

Det andliga gymmet har andra redskap än det fysiska. I stället för hantlar, skivstänger och spinningcyklar finns olika hjälpmedel som våra förmödrar och förfäder gett vidare till oss att fritt använda oss av som till exempel bön, meditation, andlig läsning, bibeltexter, mässa och labyrintvandring.

Anna, vad längtar du efter? Jag blir inte förvånad över frågan som vägledaren ställer. Den finns med varje morgon när jag sätter mig i stillhet på min böneplats och när jag återvänder dit på kvällen för att avrunda dagen. Att få kontakt med sin allra djupaste längtan och följa den, det är målet med den andliga träningen. Inte bara för att den längtan är min utan för att den är nedlagd av den Gudomlige själv. Inne i mig. Att upptäcka!

Så släpper jag pilträdet med blicken, vänder mig till vännen i rummet och börjar att berätta…