20 år & 20 berättelser: Karin Fors

På bönegården är det tyst. Stillsamma pilgrimer tassar runt. En del med block och penna i hand. Andra har gått till den intilliggande kyrkan och ytterligare någon mediterar i bönerummet. I biblioteket ligger ett halvfärdigt Ikonpussel och i Mariarummet sprakar brasan....

Du står på helig mark

Under den senaste Killandagen i Lund berättade Lars Axelsson Alebo om ökenerfarenheter i Gamla Testamentet från sin bok ”De slog upp sina tält i stiglös vildmark.” Här kan du läsa en av berättelserna. Andra Moseboken kapitel 3 Platsen Finns det heliga...

Gemenskap i Kristus – ett sätt att leva

Hur kan jag leva ett liv med regelbunden bön och lyssnande i min vardag? Frågan har funnits med sedan Killans begynnelse och är fortfarande Killans uppdrag. Hur kan vi hjälpa varandra att lyssna in Guds vägledning i våra egna liv och Kyrkans liv? Sedan några år...

20 år & 20 berättelser: Anders Ejlertsson

När jag blev kristen för snart 20 år sedan började jag att gå mycket i kyrkan! Jag bodde nära Sankt Johannes kyrka i Malmö och det kunde sluta med upp emot 3–4 besök i veckan. Jag minns den otroliga känslan när jag förstod att de orden som sades i gudstjänsten berörde...