Ska vi ses? På en bänk?

Jag var på resa i Italien och kom till Assisi. Staden är förknippad med de båda helgonen Franciskus och Chiara, eller Frans och Clara som de också kallas. De levde här på 1200-talet vilket betyder att de i jordisk mening är de döda men den jordiska sanningen är ju...

Tappa inte modet

Lördagen den 14 oktober delade 14 killanmedlemmar en hel dag i bön, tystnad och lyssnande mitt i stadens vimmel i Liberiet intill Lunds domkyrkan. Temat var Känn ingen oro eftersom det på söndagen var Teresa av Avilas helgondag. Som en hjälp under dagen gav Alexandra...

Känn ingen oro

Lördagen den 14 oktober delade 14 killanmedlemmar en hel dag i bön, tystnad och lyssnande mitt i stadens vimmel i Liberiet intill Lunds domkyrkan. Temat var Känn ingen oro eftersom det idag är Teresa av Avilas helgondag. Som en hjälp under dagen gav Alexandra Hibolin...

Killans bönegrupper – Gemenskap i Kristus

Hur kan jag leva ett liv med regelbunden bön och lyssnande i min vardag? Frågan har funnits med sedan Killans begynnelse och är fortfarande Killans uppdrag. Hur kan vi hjälpa varandra att lyssna in Guds vägledning i våra egna liv och Kyrkans liv? Under åren har Killan...

Ett hjärta av kött

Det är dumt att gå och handla på fastande mage. Då är risken stor att jag köper det jag inte vill och som är dåligt för min hälsa. Kanske är det samma sak med krönikor och sorgsenhet? Är det egentligen så bra att skriva en krönika just när hjärtat flyter runt som en...