Böner & mässor på Bönegården vecka 9

23 feb 2024

TORSDAG 29 FEBRUARI
Killans bönegård firar 20 år denna dag och vi ber alla bönegårdens böner både på gården och via zoom. Bönerna finns i Timmarnas bön – Killans tidebönsbok och i Tidegärdsappen. Här är länken:

https://us06web.zoom.us/j/92624239219?pwd=eXIwUkdWSEtFRzUyL29ONk1BbTlhQT09

8 Laudes med mässa
12 Sext
15 Non
17.30 Vesper
20.30 Completorium

FREDAG 1 MARS
8 Laudes med mässa
12 Sext
15 Non
17.30 Vesper
20.30 Completorium

LÖRDAG 2 MARS – ORA ET LABORA PÅ GÅRDEN
8 Laudes med mässa
12 Sext
17.30 Vesper
20.30 Completorium

SÖNDAG 3 MARS – ORA ET LABORA
8 Laudes med mässa
12 Sext