Böner på Bönegården vecka 15

11 apr 2023

TISDAG 11 april
Sext kl. 12
Vi ber för freden, ekumeniken & skapelsen på Mariavalls kloster klockan 19.40 och därefter Completorium på klostret ca kl. 20.

ONSDAG 12 april
Sext kl. 12
Vesper kl. 17.30
Completorium kl. 20.30

TORSDAG 13 april
Biskop Johan visiterar Killan kl. 12-18
Laudes kl. 8
Sext kl. 12
Vesper med mässa och reflektion  kl. 17.30
Completorium kl. 20.30

FREDAG 14 april
Reträtt 14-16 april i samarbete med Jesu Moder Marias kloster, Mariavall
”Love Was His Meaning”
Laudes kl. 8
Sext kl. 12
Non kl.15
Vesper med reflektion kl.17.30
Completorium kl. 20.30

LÖRDAG 15 april
Laudes kl. 8
Sext kl.12
Vesper kl.17.30
Completorium kl. 20.30

SÖNDAG 16 april
Laudes  kl. 8
Sext kl. 12

Dagens bibelord

19 maj
Jesus sa: När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen; han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör.
(Joh 16:12-15)