Böner på Bönegården vecka 8

21 feb 2023

MÅNDAG
Vesper med mässa, soppa & samtal kl. 17.30
OBS anmälan till killan@telia.com. Vi samlas varje måndag under våren om intresse finns bland Killans medlemmar.

TISDAG
Vi ber för freden, ekumeniken & skapelsen på Mariavalls kloster kl. 19.30 och därefter Completorium kl. 20.

TORSDAG
Sext kl. 12
Vesper kl. 17.30
Completorium kl. 20.30

FREDAG
Laudes med mässa kl. 8
Sext kl.12
Non kl.15
Vesper kl.17.30
Completorium kl. 20.30

LÖRDAG
Laudes med mässa kl. 8
Sext kl.12
Vesper kl.17.30
Completorium kl. 20.30

SÖNDAG
Laudes med mässa kl. 8
Sext kl. 12
Vesper kl. 17.30
Completorium kl. 20.30

Dagens bibelord

24 april
Prisa Herren ni heliga med ödmjuka hjärtan, lovsjung och upphöj honom i evighet. Evigt varar hans nåd.
(Dan 3:51-90 (A:65-67))