Killans bönegrupper – Gemenskap i Kristus

11 okt 2023

Hur kan jag leva ett liv med regelbunden bön och lyssnande i min vardag? Frågan har funnits med sedan Killans begynnelse och är fortfarande Killans uppdrag. Hur kan vi hjälpa varandra att lyssna in Guds vägledning i våra egna liv och Kyrkans liv?

Under åren har Killan sökt sin väg tillsammans med Gud. För en tid sedan kom ett mejl från biskop Johan med frågan: Är jag med i en kommunitet eller är jag bara stödmedlem i en ideell förening? Biskopen är inte den ende som funderat över vad det innebär att vara med i Killan. Medlemskapet är öppet. Alla är välkomna och efter betald årlig medlemsavgift avgör var och en hur mycket Killan ska betyda i det egna livet. Denna öppenhet är viktig! Samtidigt har det under de senaste åren vuxit fram en önskan om en något starkare gemenskap som en hjälp för det egna bönelivet, för att stödja varandra i bönen och för att tillsammans bära Bönegården som är ett av våra viktigaste redskap. Det har lett till att vi bildar tillfälliga kommuniteter vid Ora et laboradagarna men också till att gemensam vägledning blivit ett naturligt och fruktbart inslag under Ora et laborahelgerna och för killanvärdarna vid reträtternas morgonsamlingar.

Bönegården är Killans centrum, men Killan är inte detsamma som Bönegården. Sedan många år har Killans liv levts bland killan-medlemmar i Lund, t.ex. i form av Killans vesper i Domkyrkans
dopkapell varje onsdag kl. 18.

Sedan några år finns också Gemenskap i Kristus (Killans GK).
Killans GK innebär att en grupp på 6-7 personer träffas cirka varannan vecka för ett 1,5 – 2 timmar långt möte. Den som vill vara med ska vara beredd att dagligen avsätta tid för bön och lovar, efter samtal med Killans kaplan, gruppen och Gud att prova detta under en längre tid (6-12 månader). Därefter kan löftet förnyas för ytterligare ett år osv. Detta kan bli ett sätt att leva i en spridd kommunitet. Varje träff utgår från en bibeltext att meditera över och en text om andlig fördjupning/vägledning. Texterna är utgångs-punkten för delandet vid mötet tillsammans med erfarenheten av hur Gud verkat i ens liv den senaste perioden. Metoden som används är väl beprövad och har en strikt ordning som är lätt att följa. Delandet sker okommenterat och under tre rundor. Vid första rundan delar var och en med sig av sina erfarenheter enligt ovan och alla andra lyssnar. Vid andra rundan finns möjlighet att dela något som berörde i de andras berättelser från den första rundan. Under det avslutande varvet ställs frågan: Vad betyder detta för oss som gemenskap? Som Kyrka? Hela mötet inleds och avslutas med gemensam bön.

För närvarande finns två aktiva GK-grupper i Killan, båda med samlingarna i Lund. En vision är att, om Gud vill, Killans GK ska finnas på flera håll. Också en eller flera digitala grupper om så
önskas.

Vill du vara med i en GK-grupp? Eller starta en GK-grupp med 5–6 medbedjare som du redan känner? Kontakta Killans kaplan, Anna Alebo, killan@telia.com, 0733 127871.

Dagens bibelord

19 maj
Jesus sa: När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen; han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör.
(Joh 16:12-15)