Böner på Bönegården vecka 8

MÅNDAG Vesper med mässa, soppa & samtal kl. 17.30 OBS anmälan till killan@telia.com. Vi samlas varje måndag under våren om intresse finns bland Killans medlemmar. TISDAG Vi ber för freden, ekumeniken & skapelsen på Mariavalls kloster kl. 19.30 och därefter...

Bön i labyrinten

På kyrkogården intill Killans bönegård anlade vi sommaren 2022 en labyrint. Labyrinten är ett redskap för alla oss som längtar efter att bli lite mer stilla och lyssnande i vardagen. Den är alltid öppen, alltid tillgänglig. En vandring tar 15–20 minuter och kan gå...